Maandelijkse archieven: november 2022


Hoe ligt Friesland er over dertig, vijftig of zelfs tachtig jaar bij? Het is heerlijk om daarover met elkaar te fantaseren en boeiende vergezichten te schetsen. Het wordt op slag wat anders als er concrete plannen aan worden gekoppeld, waarover we nu al moeten besluiten. Dat is de indruk die […]

Er is moed nodig voor de Lelylijn


Het Rijk wil vanwege de wooncrisis 5.000 woningen meer in de tweede fase van Oosterwold in Almere en Zeewolde. Dat blijkt uit een begeleidende brief aan de Tweede Kamer over investeringen die het Rijk de komende jaren wil doen. Deze staan beschreven in het MIRT, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en […]

Rijk wil 5.000 woningen meer in tweede fase OosterwoldZwolle – De Rijksoverheid erkent Zwolle als vitaal knooppunt voor Nederland en de regio, daarmee komt de Spoorzone op de lijst voor grootschalige woningbouwlocaties. Met een bijdrage van 71,7 miljoen euro van de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening kan Zwolle verder werken aan de ontwikkeling van […]

Zwolle krijgt 71,7 miljoen euro voor bereikbaarheid nieuwe woningbouwlocaties