Maandelijkse archieven: februari 2023


In plaats van het woningtekort op te lossen zorgt de overheid juist dat het tekort groter wordt. Met een verbod op verkamering, schrijft B. van Dam. Zo wonen er vaak minder mensen in een huis dan zou kunnen. De strenge huurbescherming waardoor woonruimte verhuren niet aantrekkelijk is. Belasting op huurpenningen […]

’Wooncrisis in stand gehouden’


ALMERE – Dit jaar start in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de bouw van ongeveer 5.000 flexwoningen. In Almere gaat het om circa 425 tijdelijke woningen die een bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood.  Het Rijk heeft om de bouw van deze woningen te stimuleren, een bijdrage toegekend vanuit […]

Nog dit jaar ruim 400 flexwoningen in Almere
Grootschalige woningbouw in Almere Pampus is best een uitdaging, zegt dijkgraaf Hetty Klavers van Waterschap Zuiderzeeland. Het is de bedoeling dat in Pampus zo’n dertigduizend woningen komen, “maar de ondergrond is niet de meest ideale”. Klavers zegt in ‘Het Gesprek’ dat er vooraf goed moet worden nagedacht over wat je […]

Dijkgraaf: ”Bouwen in Almere Pampus is een uitdaging”Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland stellen voor 17 grote woningbouwlocaties extra te ondersteunen. Het gaat om locaties bij OV-knooppunten en binnenstedelijke locaties. De ondersteuning bestaat uit een investeringskader en de inzet van experts. Dit staat in het Masterplan Wonen 2.0 van de provincie. Op 15 maart zijn er verkiezingen […]

Voorstel extra ondersteuning 17 woningbouwlocaties in Noord-Holland
We hebben hard meer huizen nodig, en toch stokt de nieuwbouw in meerdere gemeenten. Want wie kunnen de huizen nog kopen? Twee “gracieuze woontorens” zouden er komen in Den Haag. De hoogste torens van de stad, meer dan 1400 appartementen met betaalbare huur in een gebied met grote woningnood. Maar […]

Weer een probleem in de woningnood, kopers haken af


De toenemende vergrijzing in Nederland drukt veel meer op de woningmarkt dan bijvoorbeeld immigratie of stikstof. Dat zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, in de BNR-podcast Levenspioniers. Juist doordat we langer gezond blijven zijn er veel meer 65-plussers dan pakweg vijftig jaar geleden, […]

‘Vergrijzing verreweg grootste boosdoener woningnood’