Maandelijkse archieven: februari 2024De grondprijsberekening uit 2021 liet een verschil zien in de kavelwaardering tussen de kleine en de grote kernen. Daarnaast was er ook een verschil in grondprijzen tussen de grote kernen onderling. Een duidelijke noodzaak of onderbouwing om dit verschil te handhaven is niet meer aanwezig. Daarom heeft de gemeenteraad in […]

Nieuwe grondprijzen voor woningbouwkavels in de gemeente