Maandelijkse archieven: december 2023


Gemeente Ooststellingwerf heeft grond aangekocht voor woningbouw. Het gaat om een groot perceel van 15 hectare in Oosterwolde aan de westkant van de Langekamp.Ook is er grond gekocht in Appelscha. Hier gaat het om een perceel van 3,5 hectare aan de Vaart Noordzijde 57. Beide aankopen passen in de strategie […]

Gemeente koopt grond voor woningbouw


De Lelylijn wordt genoemd in een EU-akkoord over trans-Europese treinverbindingen. De lijn komt daarmee op een lijst met belangrijke spoorprojecten. Als het aan de Europese Unie ligt, wordt de Lelylijn daadwerkelijk gerealiseerd. Als het kan voor 2050. Het spoorproject, dat moet zorgen voor een snellere verbinding tussen de Randstad en […]

Aanleg Lelylijn krijgt goedkeuring van EuropaIn totaal komen er 114 nieuwe woningen op drie kleine binnenstedelijke plekken in Purmerend. Het betreft 71 sociale huurwoningen, 32 zorgwoningen en 11 middeldure huurwoningen. De appartementen komen op Koggenland, Luitje Broekemastraat en Aletta Jacobslaan. In een bericht aan de gemeenteraad laten burgemeester en wethouders weten dat de plannen inmiddels […]

114 nieuwe woningen waarvan 71 in de sociale sector
Inwoners van Purmerend staan in de rij voor de tijdelijke woningen die op het terrein van het voormalige politiebureau aan de Waterlandlaan zijn geplaatst. Van de 42 tijdelijke woningen zijn er 21 bestemd voor spoedzoekers, die zich sinds 27 november konden aanmelden. Er hebben zich al meer dan 200 gegadigden […]

In de rij voor tijdelijke woning: al ruim 200 aanmeldingen ...


Op een stuk grasland aan de Drs. Jan van Disweg in Broek in Waterland wordt een klein wijkje met een vijfentwintigtal woningen mogelijk gemaakt. Provinciale Staten amendeerden maandag de Omgevingsverordening van Noord-Holland zodanig, dat het weiland, dat al ingeklemd ligt tussen bebouwing, voor woningbouw kan worden bestemd. Het betekent zicht […]

Kans voor woningbouw op weiland aan Van Disweg in Broek ...