Nieuws


Ontwikkelaars en grondeigenaren willen fors investeren in woningbouw, waterberging en zelfs een tramverbinding bij Rijnenburg. Maar dan moeten de Utrechtse plannen voor windturbines van 230 meter hoog wel de prullenbak in. Dat zegt Harm Janssen, directeur Nederland bij BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. “Niemand weet hoe groot de gezondheidseffecten daarvan zijn.” Dood […]

Grondeigenaren: ‘Hoge windturbines bedreiging voor woningbouw Rijnenburg’


Eind 2019 is in opdracht van de regio Groningen-Assen een woningmarktonderzoek uitgevoerd onder 20.000 inwoners van de regio Groningen-Assen die recent verhuisd zijn. Centrale vraag uit het woningmarktonderzoek is of suburbanisatie een bewuste keuze is van mensen, of dat het een gevolg is van de overdruk op stedelijk gebied in […]

Woningmarktonderzoek 2020-2030Gemeenten uit de metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben met elkaar een koers uitgezet voor hoeveel woningen er in de toekomst gebouwd zullen wonen, hoe het vervoer er dan uitziet, waar inwoners werken en recreëren in 2050.  Dit alles staat in een verstedelijkingsnota van de MRA. Afspraken hierover vragen om samenwerking tussen […]

Purmerend op weg naar 2050


De problemen op de woningmarkt zijn te groot voor één minister alleen. Daarom moet er een speciaal team komen, waarin de ministers voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Natuur en Stikstof, en de minister van Infrastructuur en Waterstaat samenwerken met andere partijen om de problemen op te lossen. Daarvoor pleiten […]

Bouwsector: problemen te groot voor één ministerAls het aan de provincie ligt, groeit Flevoland van 170.000 woningen naar 300.000 woningen. Door het enorme woningtekort is er vanuit het kabinet en de landelijke politiek veel vraag naar nieuwbouw. De provincie heeft nu een routekaart gemaakt, waarop staat waar nieuwe woningen moeten komen. En heel belangrijk: wat de […]

Flevoland wil van 170.000 naar 300.000 woningen


HALSTEREN – LEPELSTRAAT – De Bergse VVD heeft het college van b en w benaderd over bundeling van kleine woningbouwprojecten om zo in aanmerking te komen voor subsidie. ‘Het behalen van de woningbouwambitie van 7.000 duurzame woningen in 2035 komt, mede dankzij een unaniem aangenomen motie van de Bergse VVD, […]

‘Aan de slag met woningbouw in Halsteren en Lepelstraat’
Een kersvers arrest van de Hoge Raad maakt de een-op-een verkoop van een pand of grond door gemeenten aan ontwikkelaars een stuk lastiger. Dat heeft grote gevolgen voor de gebiedsontwikkelingspraktijk, concludeert advocaat Manfred Fokkema. Tegelijkertijd ziet hij ook de voordelen en kansen van deze uitspraak. Een bom onder de praktijk […]

Hoge Raad zet streep door een-op-een verkoop onroerend goed door ...Woningcorporaties bouwden vorig jaar 15.199 nieuwe woningen. Dat is 14% meer dan in 2019. In dat jaar werd de neergaande trend in de woningbouwproductie door corporaties omgebogen. De kosten om een huis te bouwen namen met 13 % toe in vergelijking met het jaar daarvoor. Corporaties hebben de ambitie om […]

Woningbouwproductie corporaties voor tweede jaar op rij gestegen


Nu het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde de plannen voor de bouw van het megadatacenter heeft goedgekeurd heeft Meta, het bedrijf achter onder andere Facebook, WhatsApp en Instagram, bekendgemaakt achter de plannen te zitten.  Het hyperscale datacenter zal worden gerealiseerd op industrieterrein Trekkersveld en zal circa 166 hectare grond […]

Moederbedrijf Facebook wil hyperscale datacentrum in Zeewolde