Nieuws


Hoe moet de nieuwe zeesluis bij IJmuiden gaan heten? De gemeente Velsen en Rijkswaterstaat roepen op om met suggesties te komen voor de grootste zeesluis van de wereld die in 2022 opgeleverd moet worden. ,,Wie weet draagt de nieuwe zeesluis de komende 100 jaar jouw naam’’, roept havenwethouder Jeroen Verwoort […]

Hoe moet de nieuwe zeesluis gaan heten? Bijna alles mag, ...


Belangenorganisaties in de bouw, makelaarsbranche en vertegenwoordigers van huizenbezitters waarschuwen dat nieuwe wetgeving zal leiden tot oplopende woningtekorten, met name in de gebieden rond luchthavens. Onder meer Bouwend Nederland, de NVM, VEH en de Woonbond hebben een brandbrief hierover gestuurd aan het kabinet, zo melden ze vrijdag. Het gaat om […]

Bouwers en makelaars waarschuwen voor oplopende woningtekorten
Lang hebben sociaaldemocraten een politiek punt gemaakt van grondpolitiek. Kabinetten liepen daarop vast in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw. De essentie was dat wat voorheen goedkope grond was (bestemd voor landbouw) opeens veel meer waard werd als er woningen op gebouwd mochten worden. Grondspeculatie was […]

Van wie is de grond?
18 juni 2020, 00:30 |Financiële Telegraaf AMSTERDAM – Het Rijk moet grond gaan aankopen om grote nieuwbouwlocaties in ons land versneld te ontwikkelen en de woningbouw aan de gang te houden. Hiervoor pleiten alle bij de huizenmarkt betrokken belangengroeperingen. Dit moet voorkomen dat overheden net als in de kredietcrisis gaan bezuinigen […]

Miljarden nodig voor bouw nieuwe huizenhttps://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200614_50726128/bom-onder-bouwen-in-het-lint-wormerland-boos-over-inperken-vrijheid-gemeente-door-nieuwe-regels-provincie; 14 juni 2020, Noordhollandsdagblad.nl Wormerland wil meer woningen en nieuwe woonvormen in de linten en de polder. „Dat moet zorgvuldig gebeuren, met respect voor het landschap”, stellen raadsleden die zich hiermee bezighouden. Toch lijkt de provincie de plannen te dwarsbomen. Dat dwarsbomen heeft te maken met de nieuwe omgevingsverordening […]

’Bom onder bouwen in het lint’; Wormerland boos over inperken ...


Jos Feijtel wijst in ROmagazine op het onlangs verschenen rapport ‘Ruimte voor wonen’ van de ambtelijke groep ‘Brede Maatschappelijke Heroverwegingen’. Hierin pleit deze onderzoeksgroep voor vergaande ingrepen om de woningproductie te versnellen. De commissie signaleert dat de 75.000 woningen per jaar, zoals genoemd in het Woonakkoord, met maar liefst 20.000 […]

Rapport: woningbouwproductie moet fors omhoog26 mei 2020 – Stedenbouwkundige Riek Bakker pleit in Ruimte en Wonen voor een sterkere visie vanuit de overheid op de ruimtelijke opgaven, met daarin minder plaats voor vertraging. “We zitten in een beleidscultuur, waarin het uitspreken van intenties, ondertekenen van convenanten en vaststellen van nota’s belangrijker lijkt dan de uitvoering.” […]

Riek Bakker: “Ministers kennen de kracht van goede plannen niet ...