Maandelijkse archieven: maart 2021


Veel inwoners zijn op zoek naar een andere woning, maar dan moet er wel voldoende ruimte zijn om te bouwen. De laatste jaren zit er een stijgende lijn in het aantal mogelijke bouwlocaties in Den Bosch. In de jaarlijkse voortgangsrapportage over wonen laat het college zien wat zij hiervoor doet. Ook […]

Den Bosch heeft locaties op het oog voor bouw van ...


Het college van B en W van Almere komt volgende week met een gedetailleerd plan om tot 2030 ruim 25.000 woningen in de stad er bij te bouwen. Daarbij wordt op wijkniveau bekeken wat er waar mogelijk is. Dat zei VVD-wethouder Julius Lindenbergh woensdagmiddag in Dit is Flevoland. Nu de […]

Actieplan voor 25.000 nieuwe huizenWekelijks schrijft Daan Roggeveen, oprichter van More Architecture, een brief aan de toekomstige minister van Ruimte. Hiermee probeert hij vanuit zijn vakgebied – ruimtelijk ontwerp – suggesties te doen voor de agenda van de nieuwe minister. Beste minister, Nu het stof van de verkiezingen is neergedaald, zijn de verkenners Jorritsma en Ollongren […]

Beste minister van Ruimte, waar komt uw bureau te staan?


In de aanloop naar de verkiezingen moet het thema woningnood alleen het coronavirus voor zich dulden in het rijtje hot topics bij de kiezer. Een gebrek aan – passende – woningen raakt 300.000 huishoudens. Implementatie van de Actieagenda Wonen – in februari gepresenteerd aan de Tweede Kamer – moet de huidige woningproductie […]

OM UIT DE WOONCRISIS TE KOMEN MOETEN CORPORATIES HUN ROL ...
DRACHTEN – Smallingerland wil actief aan de slag met de aankoop van grond voor woningbouw. De vraag in de dorpen is groot. Nog voor de zomer heeft het college van burgemeester en wethouders de nota voor het grondbeleid in de gemeente klaar. De gemeenteraad mag dan haar oordeel vellen. Tijdens […]

Smallingerland actief aan de slag met woningbouwDie 20.000 woningen moeten voor 2025 gerealiseerd zijn. Dat zijn er 5.000 meer dan eerder gepland. Er zijn verschillende locaties aangewezen om deze versnelling te realiseren. Op langere termijn komen er zelfs 50.000 tot 60.000 woningen bij. Dat staat in de Woondeal, die 18 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen […]

20.000 woningen erbij in regio Arnhem en Nijmegen


Bijna heel Flevoland kleurt donkerrood op de hittekaart 2020 van de woningmarkt van BPD. En blijft dat doen tijdens en na het corona-tijdperk. Almere is dé bouwstad van Nederland. Er moeten 60.000 woningen komen om de verwachte overloop uit de regio op te vangen. Ook in Lelystad, Dronten, Zeewolde en […]

Veel groei en grote bouwopgave in FlevolandHet doel om de komende tien jaar een miljoen woningen uit de grond te stampen, is nu al gedoemd te mislukken. Dat zeggen grote bouwbedrijven tegen BNR. Zolang ons land het trage vergunningensysteem niet aanpakt, wordt het niks met die miljoen huizen, zegt Tom Jongen van BAM Wonen. Vergunning voor […]

MILJOEN NIEUWE HUIZEN IN 10 JAAR ‘GEDOEMD TE MISLUKKEN’