OM UIT DE WOONCRISIS TE KOMEN MOETEN CORPORATIES HUN ROL WEER KUNNEN PAKKEN


In de aanloop naar de verkiezingen moet het thema woningnood alleen het coronavirus voor zich dulden in het rijtje hot topics bij de kiezer. Een gebrek aan – passende – woningen raakt 300.000 huishoudens. Implementatie van de Actieagenda Wonen – in februari gepresenteerd aan de Tweede Kamer – moet de huidige woningproductie gaan versnellen, waardoor er over tien jaar een miljoen woningen extra zijn. De agenda kwam tot stand door een krachtenbundeling van gemeentes, provincies, ontwikkelaars, beleggers, bouwers en woningcorporaties, maar ook van organisaties als Woonbond, ANBO en Actiz.

Het omarmen van de agenda door politieke partijen blijft vooralsnog uit, want die benadrukken in campagnetijd vooral onderlinge verschillen. Toch laten de partijprogramma’s zien dat er wel degelijk overeenkomsten zijn en consensus is, bijvoorbeeld over thema’s als het afschaffen of hervormen van de verhuurdersheffing en andere verlammende wetgeving. En ook over de behoefte aan het bouwen van een miljoen woningen. Het is zeer te hopen dat partijen na de verkiezingen over hun eigen schaduw kunnen stappen en alsnog inzetten op de agenda. Daarnaast is het cruciaal dat er weer een minister van Wonen komt. Met name waar het gaat om het verbeteren van de financiële ruimte van corporaties en de beschikbaarheid van bouwlocaties is landelijke regie hard nodig.

Lees hier het hele artikel