Investeren in grond? Nu is het moment!

VGI Vastgoed is dé expert in het aankopen en verkopen van strategisch en gunstig gelegen grondposities in heel Nederland. Wij adviseren en begeleiden het gehele aankoop- en verkooptraject van percelen, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van de investeerder. Op deze manier wordt het investeren in grond ook toegankelijker voor particulieren. Dankzij onze jarenlange ervaring, en ons uitgebreide netwerk, bieden wij een interessante investeringsmogelijkheid aan om uw beleggingsportefeuille uit te breiden.

Wat doen wij?

Sinds 2005 biedt VGI Vastgoed betaalbare en strategische grondposities aan in Nederland, die door haar specialisten zorgvuldig zijn geselecteerd. Door de groeiende vraag naar woningen, het stijgende aantal huishoudens, de uitbreiding van leefruimte en de economische ontwikkeling, zal de grond in Nederland steeds schaarser worden (bron: CBS). Daarom kunnen we verwachten dat er in de toekomst op een groot aantal plaatsen in Nederland landbouwgrond van bestemming zal moeten worden gewijzigd om bebouwing mogelijk te maken. Een dergelijke bestemmingswijziging heeft meestal een substantiële waardestijging tot gevolg. Hoewel de grondprijzen de afgelopen jaren aanzienlijk zijn gestegen, is landbouwgrond in Nederland nu nog te betalen. Een strategisch gekozen investering in grond kan dus zeer gunstig zijn.

Waarom investeren in grond?

Wanneer u grond vergelijkt met andere investeringsvormen of met beleggingsproducten, wordt het al snel duidelijk hoe waardevast en weinig conjunctuurgevoelig deze investering is. In ons land komt er geen grond meer bij, terwijl naar verwachting de vraag naar grond de komende jaren alleen nog maar zal blijven toenemen.
Ook is grond een tastbaar bezit, waarvan de waarde niet of nauwelijks afhankelijk is van de economische omstandigheden. Daardoor zal grond veelal zijn waarde behouden. Omdat alle historische gegevens van de door ons aangeboden percelen zijn vastgelegd bij het kadaster en de eigendomsoverdracht via de notaris geschiedt, is grond als investeringsproduct een van de meest transparante producten in Nederland.

Hoe werken wij?

Mocht u geïnteresseerd zijn in een investering in grond, dan kan VGI Vastgoed voor ieder budget een portefeuille samenstellen. Daarbij geldt uiteraard dat een zorgvuldige spreiding van uw vastgoedportefeuille de kans vergroot dat de bestemming op een van de locaties wijzigt. U kunt hierover altijd vrijblijvend advies inwinnen bij ons. Als u overgaat tot de aankoop van grond, dan begeleiden wij het gehele aankoopproces en zorgen we voor een soepele afwikkeling.

Contact

Ziet u mogelijkheden om te investeren in grond? Neem dan contact op met VGI Vastgoed om uw mogelijkheden en wensen te bespreken. Bel voor meer informatie of een persoonlijke afspraak met 023-512 14 10.
Wilt u meer informatie ontvangen? Vraag dan hier een brochure aan.

 Actueel