Onze werkwijze


Van interesse naar aankoop

Wij adviseren u graag geheel vrijblijvend wanneer u overweegt te investeren in strategisch gelegen grond. Als u besluit tot aankoop van een door VGI Vastgoed aangeboden perceel over te gaan, is de procedure eenvoudig:

  1. Wij zenden u een intentieverklaring. Wanneer u deze verklaring tekent en retourneert, kunnen wij de grond voor u reserveren.
  2. Binnen twee weken na het retourneren van de intentieverklaring ontvangt u een koopovereenkomst in drievoud. De koopovereenkomst ontvangen wij graag ondertekend retour, met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.
  3. Vervolgens zorgen wij dat de verkopende partij de koopovereenkomst tekent. Eén exemplaar gaat naar de notaris, het tweede exemplaar krijgt u van ons terug en het derde exemplaar is voor VGI Vastgoed.
  4. U betaalt een borg die gelijk is aan 10 procent van de koopsom op de derdengeldenrekening van de notaris.
  5. Vervolgens ontvangt u binnen twee weken het concept voor de notariële akte van levering en de nota van afrekening. Daarop staat de datum van de overdracht van de grond vermeld.
  6. Nadat u het restant van de koopsom aan de notaris heeft betaald, verzorgt deze de eigendomsoverdracht (door het passeren van een notariële leveringsakte en het verrichten van de noodzakelijke kadastrale inschrijvingen), waarna u daadwerkelijk de eigenaar van de grond bent.

Gemak staat voorop

U kunt dus eigenaar van de grond worden zonder uw woning te verlaten. Indien u een daartoe strekkende volmacht aan de notaris verstrekt, verzorgt deze de gehele overdracht. Het enige wat u hoeft te doen, is op de juiste plaatsen uw handtekening zetten en de documenten terugsturen. Vervolgens bent u enige tijd later de trotse eigenaar van een prachtig stukje Nederland. Het bewijs dat u eigenaar bent, wordt u door de notaris toegestuurd.

De notaris

Hoewel iedereen in Nederland gerechtigd is een eigen notaris uit te kiezen, adviseren wij gebruik te maken van een door ons geselecteerde notaris. Wij hebben uitstekende contacten met diverse notarissen door heel Nederland, die zijn gespecialiseerd in overdracht van percelen en die bekend zijn met onze werkwijze. Daardoor wordt de overdracht vergemakkelijkt en bespoedigd.

Meer weten? Vraag hier een brochure aan.