Klachten


Wat te doen in geval van een klacht?

Ondanks dat wij de grootste zorgvuldigheid betrachten bij het uitvoeren van ons werk kan het voorkomen dat u onverhoopt niet tevreden bent over onze dienstverlening. Neemt u dan vooral contact met ons op. Wij nemen uw klacht serieus!

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend door deze te zenden aan:
VGI Vastgoed
Waarderweg 40
2031 BP  HAARLEM

U kunt ook een e-mail sturen: klachtenafhandeling@vgivastgoed.nl.