Maandelijkse archieven: juni 2022


Het Rijk stelt tientallen miljoenen euro subsidie beschikbaar aan gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor investeringen in de infrastructuur, waarmee de woningbouwopgave kan worden versneld. Met dit geld kunnen snel stappen worden gezet om woningbouwlocaties in de provincies Noord-Holland en Flevoland bereikbaar te maken. Voor de eerste tranche van […]

Bijna € 150 miljoen van Rijk voor bereikbaar maken nieuwbouw ...


De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties trekken ruim 300 miljoen euro uit voor bereikbaarheidsmaatregelen in Zuid-Holland. Tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) tussen het Rijk en de regio heeft het Rijk deze financiële toezegging gedaan voor de eerste tranche van de Versnellingsafspraken. Ook is besloten […]

Versnelling woningbouw Zuid-Holland een tandje hogerAmsterdam komt in 2030 zo’n 10.000 tot 15.000 woningen tekort voor kwetsbare groepen. Vooral mensen in de daklozenopvang hebben het zwaar. Wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) zegt ‘pijnlijke keuzes’ te moeten maken om de kwetsbare groep te verkleinen. Niet alleen studenten, starters en gezinnen, maar ook kwetsbare groepen vinden steeds moeilijker […]

Woningnood groeit: Amsterdam komt duizenden huizen tekort voor kwetsbare groepen


Woningbouwlocaties in Groningen (en Assen) kunnen versneld worden ontwikkeld. Het Rijk heeft namelijk bijna 60 miljoen euro toegekend aan infrastructurele maatregelen in de regio Groningen-Assen die de woningbouw in de regio moeten versnellen. Het gaat om de woningbouwlocaties Assen Kloosterveen, Groningen Eemskanaalzone, Groningen Stadshavens, Groningen Suikerzijde en Noordenveld (Peize en […]

Miljoenen om woningbouw Groningen te versnellenDEN HAAG – Rijk en provincie hebben afspraken gemaakt om versneld meer woningen in Zeeland te bouwen. Nederland kampt met een groot woningtekort. Tot en met 2030 wil het kabinet daarom 900.000 woningen bouwen. Om grote nieuwe woonwijken bereikbaar te maken (en de bouw ervan te stimuleren), heeft het kabinet […]

Woningbouw in Zeeland krijgt een boost. Den Haag trekt de ...
De helft van alle woningzoekenden wil in Amsterdam wonen. Om aan de vraag te voldoen, komt de stad ruim 175.000 huizen tekort. Momenteel zijn daar nog te weinig concrete bouwplannen voor. Volgens berekeningen in de woensdag te verschijnen Atlas voor Gemeenten van Atlas Research is het landelijk woningtekort inmiddels opgelopen […]

Niet bij te benen: de helft van alle woningzoekenden wil ...


De nieuwe coalitie van Landsmeer wil voor 1 april 2023 definitief duidelijkheid van de buurgemeenten Waterland, Oostzaan en Wormerland over een bestuurlijke fusie. Als er geen jawoord komt, is de blik vanaf dat moment gericht op Amsterdam en Purmerend. “We kunnen niet nog eens jaren blijven wachten,” zei CDA-fractievoorzitter Eric […]

Landsmeer wil voor 1 april duidelijkheid over fusieOnder meer BPD, Amvest, Heijmans en AM kochten ooit veel grond zonder bouwstemming in verscheidene Nederlandse polders. Als het aan de ontwikkelaars en steeds meer Kamerleden ligt, komt daar snel verandering in, schrijft onderzoeksplatform Investico. De financiële belangen zijn groot. Gemeenten en provincies bepalen doorgaans waar wordt gebouwd. Toch worden […]

‘Kamer gevoelig voor lobby buitenstedelijke bouw’


Wel of geen woningbouw in vier grote, nu nog bijna lege polders? Met die vraag zijn honderden miljoenen euro’s aan inkomsten voor projectontwikkelaars gemoeid. Projectontwikkelaars bezitten vijftien vierkante kilometer grond in vier veelbesproken polders. Die grond zal bijna een half miljard in waarde stijgen als zij daar toestemming krijgen voor […]

Ontwikkelaars rekenen op half miljard euro door bouwen in het ...