Woningbouw in Zeeland krijgt een boost. Den Haag trekt de portemonnee


DEN HAAG – Rijk en provincie hebben afspraken gemaakt om versneld meer woningen in Zeeland te bouwen.

Nederland kampt met een groot woningtekort. Tot en met 2030 wil het kabinet daarom 900.000 woningen bouwen. Om grote nieuwe woonwijken bereikbaar te maken (en de bouw ervan te stimuleren), heeft het kabinet voor de komende tien jaar 7,5 miljard euro op de plank liggen. Van dat geld kunnen onder meer rotondes, wegen, busstations en fietsroutes worden aangelegd.

De nood is hoog. En dus nodigde het Rijk dit voorjaar regionale overheden uit om voorstellen te doen. Voorstellen die zorgen dat er pijlsnel meer huizen komen. En die komen er. Daarover hebben Rijk en regionale overheden nu afspraken gemaakt. Voor 70 projecten – verspreid over het hele land – trekt het kabinet 1,2 miljard euro uit. Bij elkaar moeten die zorgen dat er binnen vijf jaar 135.000 nieuwe huizen bij komen.

Lees het hele artikel