Bijna € 150 miljoen van Rijk voor bereikbaar maken nieuwbouw in MRA-regio


Het Rijk stelt tientallen miljoenen euro subsidie beschikbaar aan gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor investeringen in de infrastructuur, waarmee de woningbouwopgave kan worden versneld.

Met dit geld kunnen snel stappen worden gezet om woningbouwlocaties in de provincies Noord-Holland en Flevoland bereikbaar te maken.

Voor de eerste tranche van de subsidies zijn woningbouwlocaties in Alkmaar (buiten de MRA), Almere, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Lelystad geheel – of nog onder voorwaarden van medefinaciering – gehonoreerd, in totaal voor een bedrag van bijna €150 miljoen.

Voor het beter bereikbaar maken van nieuwe grootschalige woningbouwlocaties in Nederland heeft het kabinet voor de komende 10 jaar € 7,5 miljard beschikbaar gesteld. Om de woningbouw te kunnen versnellen, hebben de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening samen met de regio’s in het land afspraken gemaakt.

Het kabinet trekt nu ongeveer € 1,2 miljard uit voor de eerste 70 voorstellen die samen leiden tot de versnelde bouw en het bereikbaar maken van zo’n 135.000 woningen binnen de komende 5 jaar. In de MRA en de rest van de provincie Flevoland en Noord-Holland gaat het om bijna 27.000 woningen.

Lees het hele artikel