Versnelling woningbouw Zuid-Holland een tandje hoger


De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties trekken ruim 300 miljoen euro uit voor bereikbaarheidsmaatregelen in Zuid-Holland.

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) tussen het Rijk en de regio heeft het Rijk deze financiële toezegging gedaan voor de eerste tranche van de Versnellingsafspraken.

Ook is besloten dat het Rijk dit jaar een besluit neemt over de MIRT-verkenning Infrastructuur en Knooppunten Oude Lijn. Er worden investeringen voorbereid rond 4 bestaande stations, 5 nieuwe stations en viersporigheid tussen Delft en Schiedam. Ook wordt geïnvesteerd in het Rotterdamse metronet en de RandstadRail in de Haagse regio zodat meer metro’s en trams kunnen gaan rijden en wordt verbetering van de busverbinding tussen Leiden en Zoetermeer verkend. Binnen het Nationaal Groeifonds zijn hiervoor al middelen gereserveerd en ook de regio heeft hiervoor al middelen gereserveerd. De overheden spraken af dat ook het Rijk dit najaar haar deel van de financiën op orde heeft.

Lees het hele artikel