Maandelijkse archieven: mei 2020


Jos Feijtel wijst in ROmagazine op het onlangs verschenen rapport ‘Ruimte voor wonen’ van de ambtelijke groep ‘Brede Maatschappelijke Heroverwegingen’. Hierin pleit deze onderzoeksgroep voor vergaande ingrepen om de woningproductie te versnellen. De commissie signaleert dat de 75.000 woningen per jaar, zoals genoemd in het Woonakkoord, met maar liefst 20.000 […]

Rapport: woningbouwproductie moet fors omhoog


26 mei 2020 – Stedenbouwkundige Riek Bakker pleit in Ruimte en Wonen voor een sterkere visie vanuit de overheid op de ruimtelijke opgaven, met daarin minder plaats voor vertraging. “We zitten in een beleidscultuur, waarin het uitspreken van intenties, ondertekenen van convenanten en vaststellen van nota’s belangrijker lijkt dan de uitvoering.” […]

Riek Bakker: “Ministers kennen de kracht van goede plannen niet ...Supermarktketen Aldi gaat haar distributiecentrum in Drachten inruilen voor een gloednieuw exemplaar op industrieterrein Westpoort bij Hoogkerk. De bouw start rond het eind van dit jaar. Het nieuwe distributiecentrum is in het voorjaar van 2022 klaar voor gebruik. Volgens regiodirecteur Piet Lautenbag van ALDI Drachten kunnen de werknemers meeverhuizen naar […]

Aldi verhuist distributiecentrum van Drachten naar Groningen