De belangrijkste voordelen


De belangrijkste voordelen van een investering in grond:

  1. De vraag naar grond blijft groeien en het grondaanbod blijft beperkt.
  2. Grond is nu nog betaalbaar, vanaf een paar euro per m².
  3. Winst op grond is belastingvrij en wordt belast in box 3.
  4. Grond is tastbaar.
  5. Grond blijft vrij verhandelbaar.
  6. Grondprijzen zijn nauwelijks conjunctuurgevoelig.
  7. Door de spreiding van uw grondportefeuille, wordt de kans op een bestemmingswijziging op één of meer locaties vergroot.
  8. De overdracht van uw aangekochte perceel vindt plaats via de notaris en wordt geregistreerd in het kadaster.

Meer weten? Vraag hier een brochure aan.