Overtuig uzelf en profiteer mee!


Door de groeiende vraag naar woningen, het stijgende aantal huishoudens, de uitbreiding van leefruimte en de economische ontwikkeling, zal de grond in Nederland steeds schaarser worden (bron: CBS). Daarom kunnen we verwachten dat er in de toekomst op een groot aantal plaatsen in Nederland landbouwgrond van bestemming zal moeten worden gewijzigd om bebouwing mogelijk te maken. Een dergelijke bestemmingswijziging heeft meestal een substantiële waardestijging tot gevolg. Hoewel de grondprijzen de afgelopen jaren aanzienlijk zijn gestegen, is landbouwgrond in Nederland nu nog te betalen. Een strategisch gekozen investering in grond kan dus zeer gunstig zijn.

VGI Vastgoed biedt betaalbare percelen landbouwgrond aan, die door hun specialisten zorgvuldig zijn geselecteerd. Door de strategische ligging (infrastructuur, historie, etc.) kunnen deze stukken grond in aanmerking komen voor toekomstige ontwikkelingen. De geselecteerde percelen worden verkaveld in kleinere percelen (vanaf 1.000 m²) en verkocht aan particuliere en zakelijke investeerders.

Zo kunt u zelf de grootte van uw investering bepalen en kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om in meerdere projecten een klein perceel te kopen. Op deze manier spreidt u uw kansen op concrete ontwikkelingen. Uw perceel grond staat veilig op uw eigen naam geregistreerd per notariële akte. Dit maakt investeren in grond voor iedereen bereikbaar en zéér interessant voor zowel grote als kleine investeerders.

Investeer in deze steeds schaarser wordende grond(stof) en profiteer mee!

Meer weten? Vraag hier een brochure aan.