Maandelijkse archieven: december 2021


Als het aan de provincie ligt, groeit Flevoland van 170.000 woningen naar 300.000 woningen. Door het enorme woningtekort is er vanuit het kabinet en de landelijke politiek veel vraag naar nieuwbouw. De provincie heeft nu een routekaart gemaakt, waarop staat waar nieuwe woningen moeten komen. En heel belangrijk: wat de […]

Flevoland wil van 170.000 naar 300.000 woningen


Ruim 800.000 nieuwe huizen zijn gepland in gebieden die kunnen overstromen of op natte en slappe grond. Houd meer rekening met het klimaat, adviseert deltacommissaris Peter Glas. Nederland moet gaan nadenken waar de steden van de toekomst kunnen liggen, adviseert deltacommissaris Peter Glas. De laaggelegen Randstad nog verder volbouwen is […]

Veel nieuwbouw komt op natte of slappe grond, en is ...HALSTEREN – LEPELSTRAAT – De Bergse VVD heeft het college van b en w benaderd over bundeling van kleine woningbouwprojecten om zo in aanmerking te komen voor subsidie. ‘Het behalen van de woningbouwambitie van 7.000 duurzame woningen in 2035 komt, mede dankzij een unaniem aangenomen motie van de Bergse VVD, […]

‘Aan de slag met woningbouw in Halsteren en Lepelstraat’