Flevoland wil van 170.000 naar 300.000 woningen


Als het aan de provincie ligt, groeit Flevoland van 170.000 woningen naar 300.000 woningen. Door het enorme woningtekort is er vanuit het kabinet en de landelijke politiek veel vraag naar nieuwbouw. De provincie heeft nu een routekaart gemaakt, waarop staat waar nieuwe woningen moeten komen. En heel belangrijk: wat de provincie er voor terug wil vanuit Den Haag.

Het gaat in totaal dus om zo’n 130.000 nieuwe woningen die gebouwd moeten worden in de jaren tot 2050. Naast de routekaart heeft de provincie ook een woonagenda gemaakt. In die agenda staat wat voor soort woningen er komen, oftewel de verhouding tussen sociale woningbouw, vrije sectorwoningen en levensloopbestendige huizen.

De provincie heeft de routekaart gemaakt omdat ze afstemming wil tussen de gemeenten onderling. Gedeputeerde Jan de Reus: “Omdat we precies willen weten wat er gebouwd wordt, zodat we een goed aanbod kunnen doen in Den Haag. We willen niet alleen stenen stapelen, maar ook een samenleving bouwen met de benodigde voorzieningen daarbij. We willen bijvoorbeeld 30.000 woningen in Almere Pampus bouwen. Maar dan moet er wel een IJmeerverbinding komen. En Noordoostpolder en Urk willen de Lelylijn. Bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor de bouw van dat grote aantal woningen. Het Rijk zal dus over de brug moeten komen.”

Lees het hele artikel