Wie wint machtsstrijd tussen vier grote Friese gemeenten en provincie over woningbouw? | LC commentaar


De ‘grote vier’ willen als stedelijk netwerk ‘Leeuwarden-Drachten-Heerenveen-Sneek’ een plek krijgen in de nieuwe Nota Ruimte. Die status zou garant staan voor flinke sommen Haags geld voor grote woningbouwprojecten na 2030. De vier gaan voor ten minste 15.000 woningen in drie tot vier grootschalige woningbouwlocaties. Als de aanleg van de Lelylijn doorgaat, zouden dat eventueel ook 25.000 woningen kunnen worden op vijf locaties.

Zijn grootschalige woningbouwlocaties wel wenselijk?
Gedeputeerde Sijbe Knol (FNP) heeft zijn handtekening niet onder deze aanvraag willen zetten. Hij vindt de aantallen woningen niet realistisch ten opzichte van de prognoses over de groei van de bevolking en het aantal huishoudens. Bovendien moet eerst maar eens duidelijk worden of dergelijke grootschalige woningbouwlocaties wel nodig, passend of wenselijk zijn voor onze provincie, stelt hij. Die conclusie is pas te trekken na afstemming met de nieuwe Friese Staten en met andere Friese gemeenten.

Lees het hele artikel