Maandelijkse archieven: mei 2022


De gemeente Noordoostpolder heeft een perceel van 35 hectare aan de Klutenweg in Bant gekocht. “Het perceel kan worden gebruikt als ‘ruilgrond’ bij de aankoop van een ander perceel ten behoeve van woningbouw of andere bestemming. De aankoop heeft als doel om de woningbouwopgave te versnellen”, aldus wethouder Wiemer Haagsma. […]

Gemeente Noordoostpolder koopt perceel aan Klutenweg


Het provinciebestuur van Utrecht geeft 7,6 miljoen euro extra uit aan woningbouw, 50 miljoen euro aan natuur, landbouw en groen en 50 miljoen aan het openbaar vervoer. De verwachting is dat in 2050 een kwart meer mensen in de provincie woont dan nu het geval is. ,,Om al die mensen […]

Provincie geeft miljoenen extra uit aan woningbouw




De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de woningbouw in onder meer Almere Oosterwold en Pampus nog meer moet bevorderen. “De motie is eigenlijk vooral om aan de minister te laten zien dat hier mogelijkheden zijn en dat er tempo kan worden gemaakt”, zegt Tweede Kamerlid Peter de Groot […]

Kamer wil tempo maken met woningbouw Pampus en Oosterwold






Zwolle is een van de snelst groeiende steden in Nederland, waar alle knelpunten op de woningmarkt samenkomen. Dat maakt de Hanzestad de perfecte achtergrond van een nieuw onderzoeksprogramma over de problemen op de koophuismarkt. Van woekerprijzen tot onvoldoende doorstroming en van gruwelijk dure grond tot oneindig overbieden: het is voor […]

Nieuw tv-programma zoekt oplossingen voor problemen op Zwolse woningmarkt


Lex Brans is woningbouwversneller in Noord-Holland. Waar loopt hij in de praktijk vooral tegenaan? Lex Brans is anderhalf jaar versneller woningbouw in Noord-Holland. Met kennis, mankracht en geld ondersteunt hij met zijn team de gemeenten. ‘Ik kan en wil een project niet overnemen, maar kan wel nieuwe inspiratie brengen.’ Te […]

‘Gemeenten hebben de grond en de mensen niet’



De nationale ruimtelijke ordening in Nederland is terug. Dat schrijft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Het Rijk neemt de regie steviger in handen om de schaarse ruimte eerlijk te kunnen verdelen. “We actualiseren de Nationale Omgevingsvisie, scherpen […]

Minister de Jonge: Rijk herneemt regie in het ruimtelijke domein