Minister de Jonge: Rijk herneemt regie in het ruimtelijke domein


De nationale ruimtelijke ordening in Nederland is terug. Dat schrijft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Het Rijk neemt de regie steviger in handen om de schaarse ruimte eerlijk te kunnen verdelen.

“We actualiseren de Nationale Omgevingsvisie, scherpen deze aan en komen we met een uitvoeringsprogramma. De minister voor VRO heeft een regiefunctie voor het ruimtelijk beleid.” Deze voornemens uit het regeerakkoord zijn de basis voor de plannen die Hugo de Jonge eerder deze week in een Kamerbrief bekend maakte. Het Rijk neemt de regie steviger in handen om de grote ruimtelijke opgaven die op Nederland afkomen in goede banen te kunnen leiden en de juiste keuzes te kunnen maken.

Keuzes maken

De eerste stap die De Jonge zet is het analyseren van de ruimtelijke situatie in Nederland. Daarbij hanteert hij drie perspectieven: landbouw en natuur, ordenende netwerken voor energie en (circulaire) economie én leefbare steden en regio’s. Met deze drie perspectieven moet de complexiteit van de opgaven duidelijk worden, zodat er gezocht kan worden naar samenhang tussen de verschillende opgaven en schaalniveaus. Een keuze maken tussen de perspectieven is dan ook niet nodig volgens De Jonge, ook omdat water en bodem voor alle drie de perspectieven sturend zijn.

Zodra het beeld duidelijk is, moeten er keuzes gemaakt worden, is de boodschap in de Kamerbrief. De verschillende nationale programma’s die de afgelopen jaren opgesteld zijn voor het ruimtelijke domein worden leidend bij het maken van deze keuzes. Voorbeeld is het Nationaal Programma Landelijk Gebied, waarvoor eerder al 25 miljard is vrijgemaakt.

Lees het hele artikel