Maandelijkse archieven: oktober 2020


Almere is van de twintig grootste steden in Nederland koploper bevolkingsgroei. Tot 1 oktober dit jaar groeide de bevolking met 1,06 procent. Dat is minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar dat heeft volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek alles te maken met corona en de daaruit voortvloeiende […]

Almere koploper in bevolkingsgroei


De bouw van nieuwe woningen in Oost-Nederland moet drastischworden versneld. Deze oproep richten de provincies Gelderland enOverijssel en de acht regio’s in Oost-Nederland vandaag aan hetRijk. Gemeenten in Oost-Nederland bieden een hoge leefkwaliteit meteen mooie mix aan wonen, ondernemen, vrije tijdsbesteding, natuur,rust en ruimte. Dat is niet alleen van belang […]

Tempo nodig bij Overijssels woningbouw