Tempo nodig bij Overijssels woningbouw


De bouw van nieuwe woningen in Oost-Nederland moet drastisch
worden versneld. Deze oproep richten de provincies Gelderland en
Overijssel en de acht regio’s in Oost-Nederland vandaag aan het
Rijk.

Gemeenten in Oost-Nederland bieden een hoge leefkwaliteit met
een mooie mix aan wonen, ondernemen, vrije tijdsbesteding, natuur,
rust en ruimte. Dat is niet alleen van belang tijdens de coronacrisis nu er meer wordt thuisgewerkt, maar zeker ook erna. Gedeputeerde
Peter Kerris (Gelderland): “Ik wil dit echt benadrukken: er is geen tijd
meer voor halve maatregelen. Oost-Nederland heeft woningen
nodig, en wel nu. Het is dan ook cruciaal dat het Rijk zorgt voor
voldoende stikstofruimte om vaart te maken met het Woonakkoord
Oost.”

Gedeputeerde Monique van Haaf (Overijssel):”Om onze ambities uit
het Woonakkoord Oost te kunnen realiseren hebben we het Rijk
nodig om samen een bijdrage van betekenis te kunnen leveren aan
de nationale en regionale versnelling van de woningbouw. Meer
stikstofruimte voor de woningbouw is echt nodig. Niet minder
belangrijk; ook financiële hulp helpt bij die versnelling. Wij zijn blij
met de Woonimpuls van het Rijk. De volgende tranches van deze
subsidieregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken willen
wij dan weer ondersteunen en faciliteren voor gemeenten die
hiervoor een aanvraag indienen.”

Lees het hele artikel