Dagelijkse archieven: 07/10/2020


De bouw van nieuwe woningen in Oost-Nederland moet drastischworden versneld. Deze oproep richten de provincies Gelderland enOverijssel en de acht regio’s in Oost-Nederland vandaag aan hetRijk. Gemeenten in Oost-Nederland bieden een hoge leefkwaliteit meteen mooie mix aan wonen, ondernemen, vrije tijdsbesteding, natuur,rust en ruimte. Dat is niet alleen van belang […]

Tempo nodig bij Overijssels woningbouw