Maandelijkse archieven: januari 2023


Bosgrond steeg in 2022 flink in waarde. Voor een hectare bosgrond betaalde de nieuwe eigenaar vorig jaar gemiddeld € 21.600. Dat is 19% meer dan in 2021, blijkt uit gegevens van het Kadaster. In totaal kreeg vorig jaar bijna 1.200 hectare bosgrond een nieuwe eigenaar. Het zijn met name particulieren […]

Bosgrond stijgt 19% in waarde


Een vraag van een lokale ontwikkelaar over de haalbaarheid om woningen te bouwen op het huidige moestuinencomplex aan de Zuidervesting in Edam is door het gemeentebestuur positief beantwoord. Al moet de haalbaarheid nog wel onderzocht worden. De ontwikkelaar uit Volendam heeft inmiddels de gronden aangekocht. De gebruikers van de moestuinen […]

Gemeente staat positief tegenover woningbouw aan ZuidervestingBij honderdduizenden woningen in de vrije sector gaat er gemiddeld €190 per maand van de huur af, als woonminister Hugo de Jonge zijn plan voor de regulering van het middensegment doorzet. Dat leidt nu al tot een krimp van de bestaande vrije huursector, merken makelaars. Verhuurders vrezen een te laag […]

’Verkoopgolf woningen in vrije sector door huurregels De Jonge’
Alleen door goede gesprekken te voeren met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties kan er gewerkt worden aan oplossingen voor de knelpunten die woningbouw in de weg staan. Dit stelt bouwambassadeur Lex Brans van de provincie Noord-Holland in zijn jaarlijkse rapportage. Uit het rapport blijkt dat de provincie deze samenwerkingsrol steeds beter […]

Provincie Noord-Holland pakt regiefunctie om woningbouw te versnellen


In de regio Holland Rijnland moeten tot 2030 30.500 woningen worden gebouwd. Dat staat in de ‘woondeal’ van dertien gemeenten in de groot Leidse regio, waar ook Leiderdorp deel van uitmaakt. De ambitie is hoog, maar het is de vraag hoe reëel het is. In heel Nederland moeten er tot […]

Regio moet 30.500 woningen bouwen
Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om een eerste recht van koop (voorkeursrecht) te vestigen op landbouwgrond. Mogelijk als onderdeel van een stikstofreductieplan, maar dit is niet geheel helder. Dat het kabinet de vestiging van een voorkeursrecht wil onderzoeken werd in november vorig jaar al helder, toen een pakket stikstofmaatregelen bekend […]

Rijk onderzoekt eerste recht koop landbouwgrondWoensdagmiddag 11 januari heeft Thijs Kroese (PvdA) in een brief de gemeenteraad laten weten niet terug te komen als wethouder. Weliswaar, zo schrijft hij, heb ik mijn overspannenheid overwonnen, maar ik kies bewust niet voor een terugkeer. Kroese :” De belangrijkste vraag daarbij was of ik in staat zou zijn […]

Thijs Kroese (PvdA) niet terug als wethouder