Jaarlijkse archieven: 2023


Gemeente Ooststellingwerf heeft grond aangekocht voor woningbouw. Het gaat om een groot perceel van 15 hectare in Oosterwolde aan de westkant van de Langekamp.Ook is er grond gekocht in Appelscha. Hier gaat het om een perceel van 3,5 hectare aan de Vaart Noordzijde 57. Beide aankopen passen in de strategie […]

Gemeente koopt grond voor woningbouw


De Lelylijn wordt genoemd in een EU-akkoord over trans-Europese treinverbindingen. De lijn komt daarmee op een lijst met belangrijke spoorprojecten. Als het aan de Europese Unie ligt, wordt de Lelylijn daadwerkelijk gerealiseerd. Als het kan voor 2050. Het spoorproject, dat moet zorgen voor een snellere verbinding tussen de Randstad en […]

Aanleg Lelylijn krijgt goedkeuring van EuropaIn totaal komen er 114 nieuwe woningen op drie kleine binnenstedelijke plekken in Purmerend. Het betreft 71 sociale huurwoningen, 32 zorgwoningen en 11 middeldure huurwoningen. De appartementen komen op Koggenland, Luitje Broekemastraat en Aletta Jacobslaan. In een bericht aan de gemeenteraad laten burgemeester en wethouders weten dat de plannen inmiddels […]

114 nieuwe woningen waarvan 71 in de sociale sector
Inwoners van Purmerend staan in de rij voor de tijdelijke woningen die op het terrein van het voormalige politiebureau aan de Waterlandlaan zijn geplaatst. Van de 42 tijdelijke woningen zijn er 21 bestemd voor spoedzoekers, die zich sinds 27 november konden aanmelden. Er hebben zich al meer dan 200 gegadigden […]

In de rij voor tijdelijke woning: al ruim 200 aanmeldingen ...


Op een stuk grasland aan de Drs. Jan van Disweg in Broek in Waterland wordt een klein wijkje met een vijfentwintigtal woningen mogelijk gemaakt. Provinciale Staten amendeerden maandag de Omgevingsverordening van Noord-Holland zodanig, dat het weiland, dat al ingeklemd ligt tussen bebouwing, voor woningbouw kan worden bestemd. Het betekent zicht […]

Kans voor woningbouw op weiland aan Van Disweg in Broek ...
Een heel nieuw dorp bouwen om de woningnood aan te pakken. Dat plan heeft provinciale VVD-fractie voor Brabant. Het gaat grofweg om een dorp ter grootte van Sint Willebrord of Moergestel. Fractievoorzitter Roel Gremmen kwam met het plan tijdens de bespreking van de begroting voor 2024. “We zijn in de […]

Een heel nieuw dorp bouwen in Brabant? ‘Ik moest even ...Woensdagavond 1 november wordt de opvang van Oekraïense ontheemden op de locatie Purmer Zuid Zuid besproken in een commissievergadering. Wij, Stichting Behoud het Purmerbos, willen u verzoeken niet in te stemmen met verder onderzoek voor ontwikkeling op deze locatie om de volgende redenen: Opvang op het weiland betekent natuurvernietiging: Lees […]

Behoud het Purmerbos verzoekt niet in te stemmen met ontwikkeling ...


Uit onderzoek van EIB onder 23 gemeenten in de provincie Noord-Holland is gebleken dat – ook bij strikte ruimtelijke condities – een kwart van de totale woningbouwopgave in deze dichtbevolkte provincie kan worden gerealiseerd via het concept van ‘straatje erbij’. “EIB over studie Praktijktoets van locaties in 23 gemeenten in […]

Woningbouwopgave op kleine groene locaties goed mogelijk