Woningbouwopgave op kleine groene locaties goed mogelijk


Uit onderzoek van EIB onder 23 gemeenten in de provincie Noord-Holland is gebleken dat – ook bij strikte ruimtelijke condities – een kwart van de totale woningbouwopgave in deze dichtbevolkte provincie kan worden gerealiseerd via het concept van ‘straatje erbij’.

“EIB over studie Praktijktoets van locaties in 23 gemeenten in Noord-Holland”

Strategie
Aangezien het hier gaat om aanvullende mogelijkheden voor woningbouw bovenop de bestaande binnenstedelijke plannen biedt dit een zeer effectieve strategie om de woningnood op te lossen. Om dit te realiseren is aanpassing van het provinciaal beleidskader nodig dat tot op heden vrijwel geen ruimte biedt voor kleinschalige woningbouw buiten bestaand stedelijk gebied, aldus Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in haar berichtgeving.

Lees hier het hele artikel