Jaarlijkse archieven: 2022


Nederland, we zijn groot geworden met ons poldermodel. Het Nederlandse consensusmodel waarin we net zo lang door debatteren tot dat we een oplossing hebben gevonden die voor een ieder acceptabel is. Maar toen was daar de Wooncrisis en zorgde al dat gepolder voor zand in de motor. De wooncrisis is […]

Opinie | Woningen bouwen lukt alleen als we stoppen met ...
De Alphense woningnood wordt niet versneld opgelost. Het is namelijk niet mogelijk om structureel dubbel zoveel huizen te bouwen in Alphen, concludeert het gemeentebestuur. We gaan kijken of we flink kunnen bijbouwen, kondigde wethouder Gerard van As begin juni aan. Nu bouwt Alphen zo’n 550 huizen per jaar. Volgens Van […]

Dubbel zoveel woningen bouwen in Alphen om het woningtekort op ...


In 2030, veel eerder dan verwacht, passeert Amsterdam de grens van 1 miljoen inwoners – mits er genoeg woonruimte bij komt. Het aandeel gezinnen neemt verder af, waar dat van expats en internationale studenten juist groeit. Het stadsbestuur zal zich moeten beraden op de vraag voor wie de stad is. […]

Amsterdam groeit harder dan verwacht en telt in 2030 al ...
Almere en Lelystad krijgen miljoenen van het Rijk voor maatregelen om sneller woningen te bouwen. In totaal heeft het rijk 150 miljoen euro uitgetrokken om versnelde woningbouw mogelijk te maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Almere krijgt ruim 16 miljoen euro om de bereikbaarheid te verbeteren van ruim 3800 […]

Miljoenen voor maatregelen om sneller te bouwenHet Rijk stelt tientallen miljoenen euro subsidie beschikbaar aan gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor investeringen in de infrastructuur, waarmee de woningbouwopgave kan worden versneld. Met dit geld kunnen snel stappen worden gezet om woningbouwlocaties in de provincies Noord-Holland en Flevoland bereikbaar te maken. Voor de eerste tranche van […]

Bijna € 150 miljoen van Rijk voor bereikbaar maken nieuwbouw ...


De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties trekken ruim 300 miljoen euro uit voor bereikbaarheidsmaatregelen in Zuid-Holland. Tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) tussen het Rijk en de regio heeft het Rijk deze financiële toezegging gedaan voor de eerste tranche van de Versnellingsafspraken. Ook is besloten […]

Versnelling woningbouw Zuid-Holland een tandje hogerAmsterdam komt in 2030 zo’n 10.000 tot 15.000 woningen tekort voor kwetsbare groepen. Vooral mensen in de daklozenopvang hebben het zwaar. Wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) zegt ‘pijnlijke keuzes’ te moeten maken om de kwetsbare groep te verkleinen. Niet alleen studenten, starters en gezinnen, maar ook kwetsbare groepen vinden steeds moeilijker […]

Woningnood groeit: Amsterdam komt duizenden huizen tekort voor kwetsbare groepen


Woningbouwlocaties in Groningen (en Assen) kunnen versneld worden ontwikkeld. Het Rijk heeft namelijk bijna 60 miljoen euro toegekend aan infrastructurele maatregelen in de regio Groningen-Assen die de woningbouw in de regio moeten versnellen. Het gaat om de woningbouwlocaties Assen Kloosterveen, Groningen Eemskanaalzone, Groningen Stadshavens, Groningen Suikerzijde en Noordenveld (Peize en […]

Miljoenen om woningbouw Groningen te versnellen