Er is moed nodig voor de Lelylijn


Hoe ligt Friesland er over dertig, vijftig of zelfs tachtig jaar bij? Het is heerlijk om daarover met elkaar te fantaseren en boeiende vergezichten te schetsen.

Het wordt op slag wat anders als er concrete plannen aan worden gekoppeld, waarover we nu al moeten besluiten. Dat is de indruk die overblijft na de interessante middag vorige week zaterdag in Tresoar.

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra liet in een soms duizelingwekkende voordracht zien wat Nederland allemaal te wachten staat en hoe we ons daar op kunnen voorbereiden. Nog meer mensen, een hogere zeespiegel en sterk veranderlijk weer met grote uitschieters. Grote veranderingen en die maken nu al ‘moedige keuzes’ noodzakelijk, waarschuwde deze Rijksadviseur.

Pandemonium

Moedige keuzes maken? Dat hebben we de afgelopen jaren afgeleerd in Nederland. In het hevig verdeelde Nederland met onberekenbare kiezers is het gebruikelijk geworden lastige besluiten zo lang mogelijk uit te stellen. Als de overheid na heel veel adviezen, onderzoeken en rapporten toch eens een flinke stap vooruit zet, breekt er binnen de kortste keren een pandemonium uit.

Lees het hele artikel