Riek Bakker: “Ministers kennen de kracht van goede plannen niet meer”


26 mei 2020 – Stedenbouwkundige Riek Bakker pleit in Ruimte en Wonen voor een sterkere visie vanuit de overheid op de ruimtelijke opgaven, met daarin minder plaats voor vertraging. “We zitten in een beleidscultuur, waarin het uitspreken van intenties, ondertekenen van convenanten en vaststellen van nota’s belangrijker lijkt dan de uitvoering.”

Volgens Bakker is de grootste oorzaak voor dit euvel de veranderde bestuurlijke constellatie. “Ontwerpers hebben geen benul hoe de politiek werkt en ministers kennen de kracht van goede plannen niet meer. Ik heb geleerd om naar het bestuur te gaan, (…) maar de huidige bestuurders krijgen geen ontwerpers meer te zien.”

Bakker is daarom ook niet te spreken over de decentralisatie en de ontvlechting van het ministerie van Volkshuisvesting, RO en Milieu (VROM), waarna de losse taken verdeeld zijn over departementen. “Veel kennis en kunde op nationale schaal is verloren gegaan. Ruimtelijke ordening komt er kort gezegd op neer dat elke gemeente haar problemen zelf moet op zien te knappen en dat is knap ingewikkeld.”

lees hier het hele artikel