Dagelijkse archieven: 28/06/2022


Het Rijk stelt tientallen miljoenen euro subsidie beschikbaar aan gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor investeringen in de infrastructuur, waarmee de woningbouwopgave kan worden versneld. Met dit geld kunnen snel stappen worden gezet om woningbouwlocaties in de provincies Noord-Holland en Flevoland bereikbaar te maken. Voor de eerste tranche van […]

Bijna € 150 miljoen van Rijk voor bereikbaar maken nieuwbouw ...


De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties trekken ruim 300 miljoen euro uit voor bereikbaarheidsmaatregelen in Zuid-Holland. Tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) tussen het Rijk en de regio heeft het Rijk deze financiële toezegging gedaan voor de eerste tranche van de Versnellingsafspraken. Ook is besloten […]

Versnelling woningbouw Zuid-Holland een tandje hogerAmsterdam komt in 2030 zo’n 10.000 tot 15.000 woningen tekort voor kwetsbare groepen. Vooral mensen in de daklozenopvang hebben het zwaar. Wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) zegt ‘pijnlijke keuzes’ te moeten maken om de kwetsbare groep te verkleinen. Niet alleen studenten, starters en gezinnen, maar ook kwetsbare groepen vinden steeds moeilijker […]

Woningnood groeit: Amsterdam komt duizenden huizen tekort voor kwetsbare groepen