Beste minister van Ruimte, waar komt uw bureau te staan?


Wekelijks schrijft Daan Roggeveen, oprichter van More Architecture, een brief aan de toekomstige minister van Ruimte. Hiermee probeert hij vanuit zijn vakgebied – ruimtelijk ontwerp – suggesties te doen voor de agenda van de nieuwe minister.

Beste minister,

Nu het stof van de verkiezingen is neergedaald, zijn de verkenners Jorritsma en Ollongren begonnen met hun gesprekken. Het zal dus nog wel even duren voordat u achter uw nieuwe bureau op uw ministerie zit. De vraag is dan ook meteen: waar staat dat bureau? Oftewel: hoe begin je een nieuw ministerie?

Het ministerie van VROM is in 1982 ontstaan toen Milieubeheer aan het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening werd toegevoegd. Na 28 jaar en negen ministers (5x VVD, 4x PvdA) werd het ministerie in 2010 opgedoekt. De beleidsmatige boedel werd verdeeld over het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Om de verdwijntruc compleet te maken werd het gebouw van VROM meteen verbouwd – tot ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door de coronacrisis zijn sommigen van ons het misschien vergeten, maar de ruimtelijke situatie in ons land zit muurvast. Desondanks blijven sommige Kamerleden toch pleiten tégen een nieuw ministerie van ruimtelijke ordening, onder het populistische argument ‘De mensen thuis verwachten dat we woningen bouwen, geen nieuw ministerie!’. Maar het is in dit geval volkomen duidelijk dat je een probleem niet kunt oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

Lees hier het hele artikel