20.000 woningen erbij in regio Arnhem en Nijmegen


Die 20.000 woningen moeten voor 2025 gerealiseerd zijn. Dat zijn er 5.000 meer dan eerder gepland. Er zijn verschillende locaties aangewezen om deze versnelling te realiseren. Op langere termijn komen er zelfs 50.000 tot 60.000 woningen bij. Dat staat in de Woondeal, die 18 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen in maart van vorig jaar met elkaar en met het rijk sloten.

De afgelopen jaren is de regio als geheel en de steden Arnhem en Nijmegen in het bijzonder, snel gegroeid. De prognoses tot 2030 en 2040 laten zien dat deze groei doorzet en dat de woningtekorten oplopen. Arnhem en Nijmegen scoren beide donkerrood op de hittekaart 2020 van BPD. Nijmegen staat zelfs boven Amsterdam qua verwachte woningkrapte. Ook de Nijmeegse kantorenmarkt is gespannen, de schaarste neemt steeds verder toe. Nijmegen heeft als een van de eerste gemeenten in Nederland zijn Omgevingsvisie vastgesteld. In Arnhem blijft de vraag naar kantoren eveneens hoog, vooral in het centrum en stationsgebied. Op de Gezonde Stad Index 2020 van Arcadis staat Nijmegen op plek 2, Arnhem iets lager.

Lees hier het hele artikel en kom meer te weten over het vastgoed congres dat op 15 september zal plaatsvinden.