Smallingerland actief aan de slag met woningbouw


DRACHTEN – Smallingerland wil actief aan de slag met de aankoop van grond voor woningbouw. De vraag in de dorpen is groot. Nog voor de zomer heeft het college van burgemeester en wethouders de nota voor het grondbeleid in de gemeente klaar. De gemeenteraad mag dan haar oordeel vellen. Tijdens de bijeenkomst in Het Debat dinsdagavond verklaarden alle fracties zich voor een gezwinde aanpak van de problematiek. De bouw van bijna 1.100 woningen in de komende vijf jaar bovenop de bestaande plannen voor de wijken Vrijburg in Drachten en Middelgeast in Boornbergum moet zo rap mogelijk los, zo is de gedachte.

,,We hebben het grondbeleid het liefst morgen al klaar”, schetste ELP-fractievoorzitter Ynze de Vries de noodzaak ervan, ,,We hebben er alle belang bij dat we als gemeente de benodigde grond in bezit hebben. Niet alleen voor woningbouw maar voor bedrijventerreinen”. In het verlengde van het gemeentelijk grondbeleid ligt de ontwikkeling van de plannen voor woningbouw in Drachten en vooral ook de buitendorpen. Burgemeester en wethouder willen een strategie ontwikkelen, die nieuw- of verbouw in vrijkomende gebouwen op braakliggende grond of particuliere locaties mogelijk maakt.

Lees hier het hele artikel