Dagelijkse archieven: 13/02/2023


Grootschalige woningbouw in Almere Pampus is best een uitdaging, zegt dijkgraaf Hetty Klavers van Waterschap Zuiderzeeland. Het is de bedoeling dat in Pampus zo’n dertigduizend woningen komen, “maar de ondergrond is niet de meest ideale”. Klavers zegt in ‘Het Gesprek’ dat er vooraf goed moet worden nagedacht over wat je […]

Dijkgraaf: ”Bouwen in Almere Pampus is een uitdaging”


Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland stellen voor 17 grote woningbouwlocaties extra te ondersteunen. Het gaat om locaties bij OV-knooppunten en binnenstedelijke locaties. De ondersteuning bestaat uit een investeringskader en de inzet van experts. Dit staat in het Masterplan Wonen 2.0 van de provincie. Op 15 maart zijn er verkiezingen […]

Voorstel extra ondersteuning 17 woningbouwlocaties in Noord-Holland