Dagelijkse archieven: 22/02/2022


De gemeente Súdwest-Fryslân verdubbelt de uitgifte van grond voor woningbouw van 35 woningen per jaar naar 70. Dit staat in de Nota Grondprijzen 2022. Het college merkt op dat het dit jaar nog niet lukt het aantal van 70 te halen gezien de plannen die er liggen, maar de jaren […]

Súdwest-Fryslân verdubbelt geplande woningbouw