Súdwest-Fryslân verdubbelt geplande woningbouw


De gemeente Súdwest-Fryslân verdubbelt de uitgifte van grond voor woningbouw van 35 woningen per jaar naar 70.

Dit staat in de Nota Grondprijzen 2022. Het college merkt op dat het dit jaar nog niet lukt het aantal van 70 te halen gezien de plannen die er liggen, maar de jaren erna komt het gemiddelde wel op 70. Al vast ligt dat er de komende tien jaar 575 woningen bijkomen, terwijl er onderzoek wordt gedaan naar nieuwe plekken voor woningbouw.

Lees het hele artikel