Dagelijkse archieven: 11/08/2021


Meer huizen in Heemskerk, dat is het streven van de gemeente. Nu wordt al onderzocht of dat op zes locaties in het dorp kan, maar wethouder Gaatze de Vries wil met hulp van inwoners alle andere mogelijke nieuwe woonlocaties in het dorp in kaart brengen. Het rapport, met een volledig […]

Gemeente wil meer huizen bouwen en wil eind 2022 weten ...


Binnen Nederlandse gemeenten die veel grond aankopen is doorgaans sprake van een hogere woningbouwproductie. Dat stelt Deloitte in een nieuw onderzoeksrapport. Wanneer hebben gemeenten een actief grondbeleid? Als ze geregeld een stuk grond aankopen, het bouwrijp maken en het vervolgens verkopen aan vastgoedontwikkelaars, die er huizen op bouwen. En dat […]

Actief grondbeleid van gemeenten stimuleert nieuwbouwHeemskerk – De druk op de woningmarkt is onverminderd groot blijkt uit studies. Ook in Heemskerk. Of je nu een huis wilt kopen of huren, veel mensen lukt het niet om een passende woning te vinden. Daarom zijn we eind 2019 een vijftal locaties gaan onderzoeken op haalbaarheid voor woningbouw. En dat […]

Studie naar woningbouwlocaties in heel Heemskerk