Studie naar woningbouwlocaties in heel Heemskerk


Heemskerk – De druk op de woningmarkt is onverminderd groot blijkt uit studies. Ook in Heemskerk. Of je nu een huis wilt kopen of huren, veel mensen lukt het niet om een passende woning te vinden. Daarom zijn we eind 2019 een vijftal locaties gaan onderzoeken op haalbaarheid voor woningbouw. En dat blijkt knap lastig. Iedereen begrijpt dat er een woningtekort is, maar de meeste mensen zien toch liever geen woningbouw in hun eigen ‘’achtertuin’’ komen.

Groen in het gedrang

Ook dreigt ons mooie groen in het gedrang te komen als we nieuwe woonwijken willen bouwen en plekken voor compensatie van groenvoorzieningen zijn ook schaars. Daarom stelt het college aan de raad voor om een studie voor de gehele gemeente te maken. Daarbij gaan we ook kijken naar transformatie van bestaande gebouwen. De raad neemt in september een besluit hierover.

Lees het hele artikel