Versnellingsagenda woningbouw 2023-2026: 6.000 nieuwe woningen in Breda


Steeds meer mensen zoeken een woning in Breda. De gemeente wil ervoor zorgen dat de woningmarkt toegankelijk en betaalbaar blijft. Er moeten daarom zo snel mogelijk meer betaalbare woningen komen. In de nieuwe versnellingsagenda wonen, de Bredase Woon- en bouwagenda 2023-2026, staat vastgelegd hoe de gemeente hieraan gaat werken.

Woon- en bouwagenda 2023-2026
In deze bestuursperiode moeten er weer 6.000 woningen en ook nog eens 750 tijdelijke woningen bijkomen. Een hoge ambitie. En dat in een tijd waarin bouwen steeds lastiger wordt. In de Woon- en bouwagenda staan de vervolgstappen die de gemeente neemt om de woningbouwopgave te realiseren. Van de 6.000 woningen komen er 30% sociale huurwoningen, 40% woningen in het middensegment en 30% woningen in de vrije sector. Hiermee sluit de gemeente Breda aan op de Nationale Woon- en bouwagenda. Starters, alleenstaanden en tweeverdieners met een laag en modaal inkomen vallen te vaak buiten de boot bij het vinden van een woning. Het aantal inwoners groeit, en de samenstelling van huishouders verandert. Dit vraagt om meer en andere typen woningen dan Breda nu kent. Daarbij stimuleren we de ontwikkeling van andere woonvormen, zodat Bredanaars ook op andere manieren kunnen wonen.

Lees hier het hele artikel