Minister wil bouwproductie opkrikken met ‘bouw- en wonenberaad’


De minister ‘over wonen’, Ollongren, gaat dit najaar nog afspraken maken over de bouwproductie in gebieden waar de druk op de woningmarkt het grootst is. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast lanceert ze het ‘breed beraad wonen en bouwen’.

Ollongren wil de problemen op de woningmarkt op drie niveaus aanpakken: landelijk, regionaal en thematisch, schrijft ze in de brief.

Landelijk denkt ze vooral aan andere (minder) regels, regionaal wil ze afspraken maken over het versnellen van bouwplannen en thematisch wil ze acties optuigen om mensen met een achterstand op de woningmarkt te helpen.

Eerder dit jaar presenteerde Ollongren een Nationale woonagenda. Daarin staat onder meer dat ze zich hard maakt voor de bouw van jaarlijks 75.000 nieuwe woningen.

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, ondertekende die agenda maar vindt dat het niet opschiet. Hij denkt dat de woningbouwproductie dit jaar uitkomt op hooguit 65.000 woningen en dringt aan op een “afdwingbaar bestuursakkoord”.

Forse bouwproductie

“De regie ontbreekt”, zei Verhagen begin deze maand in een interview met Cobouw. Hij verbaasde zich over het feit dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de Woonagenda niet ondertekende, terwijl de afgevaardigde van de VNG wel op de foto ging met de minister tijdens de lancering van diezelfde Woonagenda.

Ollongren vindt ook dat de woningmarkt gebaat is bij een “heldere regiefunctie”. Dat maakt volgens haar namelijk een “forse bouwproductie voor jaren mogelijk.” Voor een bestuursakkoord, zoals Verhagen bepleit, voelt ze echter weinig.

“De medeoverheden delen de opgave om zo snel mogelijk de  benodigde 75.000 te bouwen woningen per jaar te bereiken”, verzekert Ollongren in de brief.

Om medeoverheden scherp te houden, plant Ollongren wel een halfjaarlijks bestuurlijk overleg in met gemeenten, provincies en waterschappen. Ze noemt dat het ‘breed beraad wonen & bouwen’. Met gemeenten in gebieden waar de woningnood het hoogst is, maakt ze dit najaar afspraken.

Transformatie

Ollongren hoopt dat ze cruciale vastzittende bouwprojecten kan vlot trekken, zoals het CDA wil. Ook gaat ze in gesprek over de bekostiging van binnenstedelijke transformatie.

Minister Ollongren maakte eerder al 38 miljoen euro vrij voor binnenstedelijke transformatie. Eind dit jaar zal duidelijk worden hoe dat geld wordt besteed.

De minister blijft benadrukken dat de verlaging van de verhuurdersheffing van jaarlijks 100 miljoen euro goed uitpakt voor de investeringscapaciteit van corporaties. Die zou daardoor 2 tot 3 miljard groter worden.

Lees hier het hele artikel >>>

 

Bron: Cobouw, 25 september 2018.