De Lelylijn maakt de afstand juist groter


De aanleg van de Lelylijn is alleen verantwoord als onderdeel van een weldoordacht regionaal beleid. Anders wordt de afstand tussen Amsterdam en Groningen nog groter.

‘De afstand tussen Amsterdam en Groningen is groter dan die tussen Groningen en Amsterdam’. Toen ik nog in Groningen woonde, heb ik deze uitspraak vaak gehoord. Er werd mee bedoeld dat Noorderlingen gemakkelijker naar Amsterdam reizen dan Amsterdammers naar het noorden des lands.

In de Randstad zijn immers niet alleen meer leuke banen, ook veel culturele activiteiten vinden daar plaats. Tevens is er een verschil in welvaartsniveau. Vandaar dat decennia geleden door middel van een actief regionaal en ruimtelijke ordeningsbeleid werd geprobeerd de regionale verdeling van de welvaart en werkgelegenheid te verbeteren.

Het Noorden had zijn ‘Integraal Structuurplan Noorden des Lands’ en Limburg had zijn ‘Perspectievennota Limburg’. Tevens was er een spreidingsbeleid van nationale overheidsvoorzieningen.

Lees het hele artikel