Plan voor compleet nieuwe stad met 50.000 woningen ten oosten van MRA


Het Consortium Eemvallei Stad, bestaande uit woningcorporatie de Alliantie, gebiedsontwikkelaar AM, gebiedsontwikkelaar en -belegger Amvest en ontwikkelaar en bouwbedrijf Heijmans, biedt vandaag het plan Eemvallei Stad aan Minister Ollongren aan. Het plan betreft de snelle bouw van een compleet nieuwe stad van 50.000 woningen langs een nieuwe OV-ontsluiting in combinatie met grootschalige natuurontwikkeling, innovatieve vormen van agrarische bedrijvigheid en de opwekking van veel duurzame zonne- en windenergie.

De ontwikkeling van Eemvallei Stad biedt oplossingen voor de grote opgaven waar de samenleving nu voor staat: woningnood, energietransitie, biodiversiteit, klimaatverandering en duurzamere landbouw.

Oostflank van de MRA
Het gebied beslaat 4.000 ha aan de oostflank van de metropoolregio Amsterdam (MRA), op korte afstand van Almere, Zeewolde, Hilversum en Amsterdam. Het plan omvat een complete integrale gebiedsontwikkeling: naast woningen is er veel ruimte voor groen, water, natuurverbindingen en het opwekken van energie. Eemvallei Stad is een alternatieve invulling van Oosterwold fase 2, een plan met zeer lage dichtheden van ca. 3 tot 4 woningen per hectare.

Lees het hele artikel