’Bom onder bouwen in het lint’; Wormerland boos over inperken vrijheid gemeente door nieuwe regels provincie


https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200614_50726128/bom-onder-bouwen-in-het-lint-wormerland-boos-over-inperken-vrijheid-gemeente-door-nieuwe-regels-provincie;

14 juni 2020, Noordhollandsdagblad.nl

Wormerland wil meer woningen en nieuwe woonvormen in de linten en de polder. „Dat moet zorgvuldig gebeuren, met respect voor het landschap”, stellen raadsleden die zich hiermee bezighouden. Toch lijkt de provincie de plannen te dwarsbomen.

Dat dwarsbomen heeft te maken met de nieuwe omgevingsverordening die de provincie binnenkort vaststelt. Daarin is het ’Bijzonder Provinciaal Landschap’ (BPL) als beschermende maatregel opgenomen.

„Het lint (bijvoorbeeld langs de Noorder- en Zuiderweg in de Wijdewormer) valt onder die maatregel”, zegt Elly Fens van GroenLinks. Ze is voorzitter van de raadswerkgroep die zich bezighoudt met wat ’Wonen in de tweede lijn’ wordt genoemd. Deze raadswerkgroep dient deze week een voorstel in bij de gemeenteraad.

Op het erf

Fens: „Het gaat om maatwerk. Je hebt hier best wel grote erven. Iemand wil bijvoorbeeld op het erf een woning voor zichzelf bouwen, zodat een kind de hoofdwoning kan betrekken. Dat moet tot op zekere hoogte mogelijk zijn, vinden wij.”

Het gaat daarbij niet in alle gevallen om nieuwe gebouwen. „Ook schuren en andere bestaande bouwwerken met een historische context zijn bruikbaar”, zegt ze. „Of er woningen in de tweede lijn worden gebouwd en hoeveel, hangt af van de behoefte van de eigenaar van het perceel. Erven mogen niet gesplitst worden en er zijn grenzen gesteld aan de verdichting. De gemeenteraad bepaalt de grens van het uiteindelijk te realiseren woningen, dat varieert van 300 tot 500 woningen over een tijdsbestek van vijf of tien jaar, afhankelijk van de behoefte.”

Fens: „Er is een grens aan de mate van verdichting.” Maar als het aan haar ligt, wordt die door de gemeente bepaald, niet door de provincie. „Wij hebben als gemeente zicht op wat lokaal wenselijk is, en waar behoefte aan is. De basis is: een eigenaar wil iets met z’n erf. Het is niet de bedoeling dat projectontwikkelaars hiermee aan de slag gaan. We willen geen erven splitsen.”

Signaal

Of de nieuwe omgevingsverordening van de provincie deze plannen daadwerkelijk gaat dwarsbomen, is afwachten. Wormerland geeft als signaal richting provincie dat de maatregel ’Bijzonder Provinciaal Landschap’ de mogelijkheid voor het maken van lokale keuzes te zeer beperkt. Tijdens de raadsvergadering werd zelfs gesproken van ’een bom onder dit beleidsinitiatief’.

Massaal maken gemeenten bezwaar tegen de strengere regels van de provincie. Landsmeer kan hierdoor zelfs helemaal niet meer aan haar woningbouwopgave voldoen. De acht gemeenten in Zaanstreek en Waterland hebben ook gezamenlijk de alarmbel geluid.