100.000 nieuwbouwwoningen in Holland boven Amsterdam. Hoe dan?


Locatie

Zaandam, 8 december tussen 12:00 en 17:30 uur

De woningmarkt boven het Noordzeekanaal kleurt donkerrood op de hittekaart 2021 van BPD. De regionale huisvestingsbehoefte in Zaanstad, Purmerend, IJmond, Alkmaar en Hoorn is al groot. De overloop uit de overkokende woningmarkt in Amsterdam en Haarlem komt daar nog bij. Jaarlijks gaan zo’n 25.000 Amsterdammers elders in de provincie wonen. De gemeenten boven het Noordzeekanaal willen gas geven: 100.000 nieuwbouwwoningen in de komende 10 jaar. Een enorm programma, waarvoor twee Woondeals gelden, die voor de MRA en voor Noord-Holland-Noord.

Er zijn voldoende kansrijke locaties, voor een groot deel in bestaand bebouwd gebied en nabij vervoersknopen. Via de weg en het OV zijn de verbindingen voor het woon-werkverkeer nu goed, maar moeten aangepast worden aan het enorme nieuwbouwprogramma. Deze ambities kunnen niet los van de economische ontwikkelingen van de regio worden gezien. Wat zijn die locaties, klein en groot? Waar liggen ze? Wat zijn de gewenste programma’s? Welke wijken zijn aan herstructurering toe? Verandert de woningbehoefte na corona door meer thuiswerken? Wat is de mobiliteitsbehoefte?

Klik hier om verder te lezen.