Corporaties bouwen middeldure woningen in Purmerend


In Purmerend gaan corporaties weer middeldure woningen bouwen: deels huurwoningen tot 900 euro en deels betaalbare koop. De huurwoningen gaan met voorrang naar doorstromers uit de sociale huur. Zo snijdt het mes aan twee kanten, zegt Cees Tip, directeur-bestuurder van Intermaris.

‘Purmerend heeft ongeveer de langste wachttijden van Nederland’, vertelt Tip. Om daar iets aan te doen, heeft de gemeente met de vier corporaties afgesproken dat nieuwbouw 30% sociale huurwoningen bevat plus 10% middeldure woningen. De afspraak is een uitwerking van de prestatieafspraken 2021 – 2024 tussen de gemeente Purmerend en de corporaties Intermaris, Rochdale, Wooncompagnie en Woonzorg.

Het gaat om de bouw van 3.600 sociale huurwoningen en 1.200 middeldure woningen. Intermaris en Wooncompagnie nemen de middeldure woningen voor hun rekening. ‘Daarmee willen we mensen met een gezinsinkomen tussen 40.000 en 55.000 euro aan een huis helpen. Die groep is hier nu vrijwel kansloos op de woningmarkt’, zegt Tip.

Lees het hele artikel