Gemeenten moeten aan de bak met woningbouw, vindt Bouwend Nederland


Gemeenten in Groningen en Friesland moeten aan de bak in de woningbouw. Door achterblijvende plannen loopt de vraag naar betaalbare woningen de komende jaren snel op, zegt Bouwend Nederland.

Eerder deze week presenteerde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) een onderzoek naar de huidige situatie op de woningmarkt. 

Afspraken worden niet gehaald

Conclusie: er wordt structureel te weinig gebouwd. Goede ambities ten spijt worden afspraken uit de Nationale Woonagenda (bedoeld om het woningtekort terug te dringen) niet gehaald. En het ziet er niet naar uit dat dat de komende jaren wel lukt.

Het tekort leidt tot overspannen situatie op de woningmarkt in vooral de grote steden. Waar bepaalde doelgroepen (jongeren, allenstaande ouderen) amper nog een huis kunnen krijgen en prijzen torenhoog zijn.

Overspannen Groningen

In de stad Groningen is de woningmarkt al een aantal jaar overspannen. Sander Wubbolts, regiomanager Noord van Bouwend Nederland, is blij dat Groningen de eerste gemeente was met een woondeal die weer voortvloeit uit de Woonagenda.

Die ‘deal’ moet ertoe leiden dat duizenden woningen in de stad versneld worden opgeleverd.

Toch voorziet Wubbolts dat provincie Groningen een forse opgave heeft om de vraag in de toekomst bij te benen. In 2018 werden 2100 woningen opgeleverd, de Woonagenda vroeg om 2700, zegt Wubbolts.

De stad Grongingen heeft een aantal vergevorderde plannen voor woningbouw, zoals in de Eemskanaalzone (tegenover Ikea) en op het Suikerunieterrein. In Meerstad wordt volop gebouwd. 

Een bouwplan betekent niet automatisch nieuwe huizen

,,Maar’’, zegt Wubbolts, ,,je kunt zeggen dat je veel plannen hebt, toch gaat het vooral om de procedures vooraf. Wij kijken naar harde plannen en zachte plannen. Harde plannen zijn plannen die snel ten uitvoer kunnen worden gebracht, zonder kinken in de kabel. Van zachte plannen staan is het onbekend wanneer ze daadwerkelijk huizen opleveren.’’

Hoewel er in Groningen tot 2024 harde plannen zijn voor de bouw van bijna 14.000 huizen, is dat niet genoeg. De Woonagenda vraagt tot 2024 om ruim 16.000 huizen in de stad. ,,En dan moet je er vanuit gaan dat bij harde plannen 30 procent vertraging oploopt of toch niet wordt uitgevoerd. Er ligt voor Groningen dus een heel forse opgave.’’

Overigens zijn er in Groningen zachte plannen voor bijna 9000 huizen.

Drentse markt redelijk in balans

Veel minder zorgelijk is de situatie in Drenthe. ,,Daar is de markt redelijk in balans’’, aldus Wubbolts. Er werden vorig jaar 1300 huizen gebouwd, de Woonagenda vroeg om 1000 woningen. 

Tot 2024 vraagt de Woonagenda om 6000 Drentse woningen. Er zijn harde plannen voor 6100 woningen (plus 4000 in zachte plannen). 

In Friesland meer nodig

Dat geldt weer niet voor Friesland. Daar liggen harde plannen om tot 2024 7500 huizen te bouwen (5000 in zachte plannen). De Woonagenda vraagt om veel meer: 11.700. 

Wubbolts: ,,Te weinig dus, zeker als je bedenkt dat 30 procent van de harde plannen vertraging oploopt. Bij het maken van plannen moeten gemeenten meer oog hebben voor de doorloptijd en haalbaarheid van die plannen. Betere samenwerking tussen gemeenten en provincies levcert meer concrete plannen op.’’

Bron: Dagblad van het Noorden, 16 mei 2019.