Geen nieuwe zonneparken meer in Medemblik


Het nieuwgevormde gemeentebestuur van Medemblik wil geen nieuwe zonneparken meer op landbouwgrond. Dat staat te lezen in het coalitieakkoord ‘Samen aan de slag!’ van VVD, CDA, GemeenteBelangen en PvdA.

‘We willen zonnepanelen op daken van (nieuwe) woningen en bedrijven in plaats van op het land. Landbouw- en woningbouwgrond in eigendom van de gemeente worden hiervoor niet meer beschikbaar gesteld,’ aldus het coalitieprogramma.

Voorzitter Arie Schouten van LTO Noord in West-Friesland is blij met die scherpe opstelling van het nieuwe college. ‘Als landbouworganisatie pleiten we er ook voor om eerst op zoek te gaan naar alternatieve loacties voor zonne-energie, om verder verlies van het agrarisch areaal te voorkomen.’

Andere gemeenten
Schouten hoopt dat ook andere gemeenten in de regio het voorbeeld van Medemblik volgen. ‘In Koggenland staat ook een grote zonnepark op de rol, op de plek die eerst was bestemd voor Distriport langs de A7. De grond is nu nog in agrarisch gebruik en dat zouden we graag zo willen houden.’

Lees het hele artikel