De oplossing voor de woningnood: opkopen en democratisch verhuren


Vanaf 2025 wil het kabinet verhuurinkomsten gaan belasten in Box 3, dus als vermogen. En niet meer, zoals bij vermogensaanwas nu, tegen een vast fictief rendement. Verhuurders met veel huizen die daar een lucratief verdienmodel van hebben gemaakt vinden dat niet leuk. Sommigen dreigen dat ze die huurwoningen dan gaan verkopen. En, zo beweren ze, dan komen er nog minder huurwoningen beschikbaar voor mensen die al zo lang wachten op een betaalbare woning.

De vraag is natuurlijk of dat inderdaad zo gaat uitpakken. Allereerst wordt een paar jaar later ook al het andere vermogen in Box 3 belast naar het werkelijke rendement, dus bijvoorbeeld ook dividendinkomsten uit het bezit van aandelen. Dan is er geen ongelijke behandeling meer tussen inkomen uit verhuur en uit ander bezit. En het lijkt me sterk dat de paar jaar tussen invoering van belasting op werkelijk rendement uit verhuur en werkelijk rendement op aandelen nou tot een golf van verkoop van huurwoningen zal leiden.

Lees het hele artikel